Rahankeröyslupa

A-klinikkasäätiöllä (Y-tunnus 0200924-4) on poliisihallituksen myöntänä toistaiseksi voimassaoleva rahankeräyslupa (RA/2020/1702).

Kerätyt varat käytetään tarkoituksiin, jotka edistävät addiktiosairauksista kärsivien asiaa ja vähentävät päihdehaittoja yhteiskunnassa. Varojen käyttökohteena on säätiön oma yleishyödyllinen toiminta, johon kuuluu mm. addiktiosairauksia koskeva tutkimustyö, addiktiosairauksia koskeva tiedotustoiminta, tukipalveluiden tuottaminen päihteidenkäyttäjille ja ihmisille, jotka kohtaavat arjessaan haasteita päihteidenkäyttöön liittyen. Varoja voidaan käyttää myös toisten addiktiotyötä edistävien järjestöjen tukemiseen siten, että varat käytetään yhteisten ja yksinomaan yleishyödyllisten hankkeiden kustannuksiin.