LAHJOITTAJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin ylläpitäjä

Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Rekisterinpitäjä on A-klinikkasäätiö, (Y-tunnus 0200924-4), Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki.

Tietosuoja

A-klinikkasäätiön järjestötoiminnan yhteydessä henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme tietoja ja mitkä ovat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. 

Vastaamme siitä, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti, eikä tietoja oikeudetta luovuteta ulkopuolisille. Työntekijämme on perehdytetty tietosuojaan ja tietoturvaan ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Noudatamme säännöksiä ja viranomaisohjeita ja edellytämme samaa myös henkilötietoja käsitteleviltä yhteistyökumppaneiltamme.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti perustiedot henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista. Tarkempaa tietoa tietosuojasta saa kyseisen toiminnan yhteydessä.

Henkilöryhmät, joiden henkilötietoja A-klinikkasäätiön toiminnassa käsitellään

YLLÄPITÖ

Tätä sivustoa ylläpidetään ainoastaan Euroopassa (Irlannissa ja Saksassa) sijaitsevissa Amazon Web Services (AWS) -yhtiön datakeskuksissa:
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, Yhdysvallat
http://aws.amazon.com

Kaikkia henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne suojataan kaksivaiheisella salauksella.
Yhtiö, iRaiser, pyrkii varmistaan korkeimman suojaustason kaikissa ratkaisuissaan.