Lasten, nuorten ja perheiden auttaminen

Tuet lahjoituksellasi esimerkiksi sitä, että apua tarvitseva, vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivä lapsi tai nuori saa luotettavan aikuisen tarjoamaa tukea vertaisryhmässä tai chatissä.