A-klinikkasäätiöllä on rahankeräyslupa

A-klinikkasäätiön rahankeräysluvan numero on RA/2020/47. Poliisihallituksen 21.1.2020 myöntämä keräyslupa on voimassa 1.1.–31.12.2020 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lahjoituksina saatuja varoja käytetään kolmeen kohteeseen: 

  1. Lapsi- ja perhetyöhön. Autamme lapsia ja perheitä, jotka kohtaavat haasteita arjessaan joko läheisen tai omaan päihteidenkäyttöön liittyen.
  2. Osallisuuteen ja haittojen vähentämiseen. Tuemme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten arkea tarjoamalla heille esimerkiksi kohtaamispaikkoja ja vertaistukea. 
  3. Päihdetyön tutkimukseen. Tutkimme ja jaamme tutkimustietoa päihdetyön ammattilaisille ja opiskelijoille.

Palvelumme ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Toimitusehdot

Toimitusehtoina noudatetaan rahankeräysluvan toimeenpanoon liittyviä säännöksiä. Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä ei järjestetä arpajaisia tai muuta toimintoa, jossa osallistujille luvattaisiin kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto. Rahankeräystä ei järjestetä tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta (säätiöillä ei ole jäseniä) sekoittuisivat keskenään. Luvan saajana A-klinikkasäätiö ilmoittaa viipymättä keräykseen, luvan saajaan, rahankeräyksen käytännön toimeenpanijaan tai keräyskohteeseen liittyvistä muutoksista kirjallisesti lupaviranomaiselle. Luvan saaja ilmoittaa myös luvan myöntämisen ja luvan päättymisen aikana hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta lupaviranomaiselle ja tekee tilityksen rahankeräyksen toimeenpanoajalta. Se toimitetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle viranomaiselle.

Verkkolahjoittamisen maksuvälittäjänä toimii Checkout Finland. Voit täällä tutustua rahankeräystä koskevaan tietosuojaselosteeseemme.

Kysy lisää lahjoituksista: hankepäällikkö Hanna Paikkala, 045 3318 079, hanna.paikkala (at) a-klinikka.fi.